Nyhetsbrevskola

Fakturaförsäljning - en liten guide

För småföretag kan kassaflyt vara en utmaning. Att vänta på att kunder betalar sina fakturor kan påverka företagets ekonomiska hälsa negativt. Ett alternativ som småföretag allt oftare överväger är att sälja sina fakturor till en tredje part, vilket kan ha både för- och nackdelar.

Fördelar

  1. Genom att sälja fakturor kan småföretag få tillgång till omedelbar likviditet. Detta kan hjälpa till att täcka omedelbara kostnader som löner och räkningar, och möjliggöra för företaget att växa snabbare.
  2. När du säljer fakturor överför du också risken för uteblivna betalningar till köparen. Detta innebär att du inte längre behöver oroa dig för att jaga dina kunder för betalningar eller hantera obetalda fakturor.

  3. Att sälja fakturor kan frigöra tid och resurser som kan användas för att fokusera på kärnverksamheten och tillväxtinitiativ. Du slipper ägna dig åt en massa administration och inkasso.

Nackdelar

  1. Att sälja fakturor är inte gratis. Köparen tar givetvis ut en avgift, vilket minskar det totala beloppet du får. Det kan bli dyrt, särskilt om du säljer många fakturor.

  2. När du säljer fakturor till en tredje part kan det påverka dina kundrelationer negativt. Dina kunder kan undra varför du har sålt deras faktura och förlora förtroendet för ditt företag.

  3. Att dela företagets finansiella information med en tredje part kan vara en fråga om integritet och sekretess. Du måste vara noga med att välja en pålitlig köpare.

Att sälja fakturor vara en användbar lösning för småföretag som behöver snabb likviditet. Det kan vara en värdefull resurs om det används på rätt sätt, men det finns också kostnader och risker att ta hänsyn till.

8 Sep 2023