Nyhetsbrevskola

Nyhetsbrev idag är ett riktigt effektivt sätt att marknadsföra sig på. Det är en bra marknadsföringskanal. Det eftersom att det går att göra regelbundna utskick till en riktad målgrupp. Det är ett sätt att kontinuerligt hålla kontakten med sina kunder. Dock är det allt för ofta som nyhetsbrev åker rakt ner i papperskorgen eller att det klassas som spam. Nyhetsbrev skickas ju idag via e-post.

Det finns en hel del saker du kan göra för att undvika att hamna i mottagarens papperskorg. Det genom att utforma ditt nyhetsbrev på rätt sätt. Du bör till exempel se till att alltid välja rätt ämnesrad, samt att direkt gå på det som är viktigt i början av ditt nyhetsbrev.

Använd dig av rätt beröringspunkter mellan din målgrupps intresse och det du vill säga. Var unik och skicka regelbundet.

Denna blogg kommer handla en del om hur du på bästa sätt kan marknadsföra dig på nätet. Dels via nyhetsbrev, men även via sociala medier och mycket mer.

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]