Nyhetsbrevskola

Nyhetsbrev idag är ett riktigt effektivt sätt att marknadsföra sig på. Det är en bra marknadsföringskanal. Det eftersom att det går att göra regelbundna utskick till en riktad målgrupp. Det är ett sätt att kontinuerligt hålla kontakten med sina kunder. Dock är det allt för ofta som nyhetsbrev åker rakt ner i papperskorgen eller att det klassas som spam. Nyhetsbrev skickas ju idag via e-post.

Det finns en hel del saker du kan göra för att undvika att hamna i mottagarens papperskorg. Det genom att utforma ditt nyhetsbrev på rätt sätt. Du bör till exempel se till att alltid välja rätt ämnesrad, samt att direkt gå på det som är viktigt i början av ditt nyhetsbrev.

Använd dig av rätt beröringspunkter mellan din målgrupps intresse och det du vill säga. Var unik och skicka regelbundet.

Denna blogg kommer handla en del om hur du på bästa sätt kan marknadsföra dig på nätet. Dels via nyhetsbrev, men även via sociala medier och mycket mer.

Stöd i juridiska frågor

17 Jan 2024

I Stockholms affärsvärld är kunskap i juridiska frågor inte bara en fördel, utan en nödvändighet. Affärsjuridik, som omfattar allt från kontraktsrätt till bolagsstruktur, är central för varje framgångsrik verksamhet. Även de mest skickliga företagsledarna kan dock finna sig förvirrade i den juridiska labyrinten. Här blir tillgången till en erfaren advokatbyrå i Stockholm avgörande.

Letar du efter en kvalificerad advokatbyrå i Stockholm som är specialiserad på affärsjuridik? Du är inte den enda!

Om affärsjuridik

Juridikens komplexitet kräver inte bara kunskap om gällande lagar och regler, utan även förmågan att se hur dessa påverkar din verksamhet på lång sikt. Misstag kan leda till kostsamma rättsliga strider, skadat anseende och i värsta fall, verksamhetens kollaps. Att korrekt hantera juridiska frågor garanterar företagets efterlevnad av lagar och förordningar samt dess fortsatta stabilitet och tillväxt.

Tillgång till en kompetent advokatbyrå

Att anlita en kvalificerad advokatbyrå i Stockholm är ovärderligt. En skicklig byrå erbjuder expertkunskap inom flera juridiska områden, fungerar som en strategisk partner i beslutsfattandet och försvarar dig i eventuella rättstvister. De hjälper dig att navigera genom juridiska utmaningar, minimera risker och maximera juridiska möjligheter för att stärka och skydda din verksamhet.

Affärsjuridik är mer än bara en samling lagar att följa – det är en avgörande del av affärsstrategin. Att ha en kompetent advokatbyrå vid din sida i Stockholm är inte en lyx, utan en väsentlig investering för ditt företags framtida framgång. I en värld där juridiken ständigt förändras, kan en pålitlig juridisk partner göra skillnaden mellan att bara överleva och att verkligen blomstra.

Förbättra din affärsmodell med DevOps

14 Jan 2024

I takt med att den digitala transformationen accelererar blir behovet av robusta, effektiva och skalbara system allt viktigare. DevOps är en metod som förenar utveckling (Dev) och drift (Ops) och det har blivit något av en nyckelstrategi för att uppnå företagsmål genom samarbete, automatisering och snabb leverans. Men utan noggrann testning riskerar även de mest välplanerade DevOps-strukturerna att stöta på problem. Idag vill jag dyka in i hur DevOps och testning tillsammans kan förbättra verksamhet genom avancerad systemarkitektur, systemintegration och systemutveckling.

Skalbarhet och prestanda

Välutformad systemarkitektur är ryggraden i varje framgångsrikt IT-projekt. DevOps tillför värde genom att främja arkitektoniska mönster som mikrotjänster vilket möjliggör skalbarhet och oberoende tjänster. Testning, speciellt automatiserad testning, är oumbärligt för att säkerställa att varje komponent fungerar som avsett och samverkar smidigt med andra delar av systemet.

Sömlösa användarupplevelser

I en värld där system ofta behöver interagera med andra externa och interna system, blir systemintegration en komplex utmaning. DevOps främjar kontinuerlig integration och leverans, vilket betyder att kodändringar ofta och regelbundet integreras i huvudkoden. Testning spelar en central roll här genom att säkerställa att nya funktioner inte stör befintliga system eller skapar oväntade problem i integrationerna.

Snabbt, anpassningsbart och högkvalitativt

DevOps-mentaliteten stödjer en agil utvecklingsprocess, där snabba uppdateringar och respons på feedback är nyckeln. Testning, och i synnerhet testdriven utveckling, garanterar att man inte kompromissar kvaliteten i jakten på hög hastighet. Genom att skriva tester först kan utvecklare vara säkra på att deras kod inte bara uppfyller kraven utan också bidrar till en stabil och pålitlig systemmiljö.

Fakturaförsäljning - en liten guide

8 Sep 2023

För småföretag kan kassaflyt vara en utmaning. Att vänta på att kunder betalar sina fakturor kan påverka företagets ekonomiska hälsa negativt. Ett alternativ som småföretag allt oftare överväger är att sälja sina fakturor till en tredje part, vilket kan ha både för- och nackdelar.

Fördelar

 1. Genom att sälja fakturor kan småföretag få tillgång till omedelbar likviditet. Detta kan hjälpa till att täcka omedelbara kostnader som löner och räkningar, och möjliggöra för företaget att växa snabbare.
 2. När du säljer fakturor överför du också risken för uteblivna betalningar till köparen. Detta innebär att du inte längre behöver oroa dig för att jaga dina kunder för betalningar eller hantera obetalda fakturor.

 3. Att sälja fakturor kan frigöra tid och resurser som kan användas för att fokusera på kärnverksamheten och tillväxtinitiativ. Du slipper ägna dig åt en massa administration och inkasso.

Nackdelar

 1. Att sälja fakturor är inte gratis. Köparen tar givetvis ut en avgift, vilket minskar det totala beloppet du får. Det kan bli dyrt, särskilt om du säljer många fakturor.

 2. När du säljer fakturor till en tredje part kan det påverka dina kundrelationer negativt. Dina kunder kan undra varför du har sålt deras faktura och förlora förtroendet för ditt företag.

 3. Att dela företagets finansiella information med en tredje part kan vara en fråga om integritet och sekretess. Du måste vara noga med att välja en pålitlig köpare.

Att sälja fakturor vara en användbar lösning för småföretag som behöver snabb likviditet. Det kan vara en värdefull resurs om det används på rätt sätt, men det finns också kostnader och risker att ta hänsyn till.

Planera konferensen på bra sätt

6 Apr 2022

Något som många verksamheter har idag, det är konferenser och möten av olika slag. Det är bra idé att planera in din konferens på bra sätt, så att du får med alla de delar du behöver. Det oavsett om du ska satsa på att ha konferens Åkersberga eller någon annanstans. 

Allra först är det bra att se till att ha ett mål och syfte med konferensen. Det är utifrån detta som du sedan kan välja vad för typ av konfensanläggning det kan vara som passar att använda er av. 

Andra viktiga saker är så klart vad det får kosta, sätt en budget! Det är även ett måste att planera in ett datum och bestämma om det ska vara en konferens med övernattning eller inte.

Annat att tänka på

En agenda för varje dag är bra att planera in så att alla vet vad som ska ske och när. Planera även in pauser, med fika, lunch och annat. Kolla upp vad för teknik du måste ha, samt om det ska ske aktiviteter som ska göras tillsammans. 

När all planering är klar, boka in din konferensanläggning samt boka in allt annat som teknisk utrustning, mat och annat. Tryck upp ett program som alla deltagare kan få ta del av innan konferensen. 

Idag finns det många konferensanläggningar som kan hjälpa till med att planera in din konferens på bra sätt med, så hör med den anläggning du tänker boka hur mycket de kan assistera med.

Smart sätt att öka företagets likviditet är att sälja fakturor

25 Feb 2022

Om du har ett företag där det finns ett stort behova av att öka likviditeten, alltså betalningsförmågan, så finns det en snabbt sätt att göra det på. Det är att sälja faktura

Det finns idag många aktörer som erbjuder detta med att köpa faktura, så före du ska sälja dina fakturor så kan det vara bra att  noga jämföra vad de har för villkor, om det finns dolda avgifter, anslutningsavgifter eller årsavgifter.

En annan parameter är kreditrisken. Man kan sälja en faktura med eller utan regress, så att kreditrisken antingen blir ditt ansvar eller att det blir factoringbolagets ansvar. 

Andra sätt att öka likviditeten på

Det är kanske även bra att se över vissa saker i företaget, så att du på sikt kan få en bra likviditet utan att behöva sälja fakturor varje månad. Bland annat kan du se över vad du har för kostnader idag och om det går att göra något åt dessa. Sedan kan du även se till att alltid fakturera dina kunder så fort det är möjligt samt att du ändrar betalningsvillkoren från exempelvis 30 dagar till 10 eller 14 dagar när du skriver nya avtal. 

Du kan även med fördel sätta dig och göra en likviditetsbudget, höja eventuell kontokredit samt kanske sälja av vissa tillgångar. Det kan vara bätre att leasa vissa saker än att äga dem. 

Dessa är åtgärder som kan ta tid, så är det snabba pengar nu du behöver, ja då kan du sälja dina fakturor. 

 

Fördelar med att skicka nyhetsbrev

20 Aug 2021

Det finns många fördelar med att skicka ut ett regelbundet nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrev kan informera kunder, privatpersoner, föreningsmedlemmar eller anställda så väl som de kan även användas för att marknadsföra och sälja produkter och tjänster.

Bland fördelar som finns har du dessa:

 • Ett nyhetsbrev kan vara personligt


Det är enkelt att anpassa innehållet i ett nyhetsbrev så att det passar varje enskild mottagare.

 • Att skicka nyhetsbrev går fort


Med ett bra e-postverktyg kan du på en timme skicka ut tusentals nyhetsbrev med nyheter som är anpassade efter varje enskild e-postmottagare. 

 • Nyhetsbrev ger fler besökare till din hemsida


Du får fler besökare till din hemsida genom att ha ett intressant innehåll i ditt nyhetsbrev. 

 • Nyhetsbrev rankas högt av sökmotorer

Genom att publicera dina nyhetsbrev på din hemsida så blir de intressanta för sökmotorer 

 • Du bestämmer själv innehållet

Eftersom det går fort att ändra innehåll i ett e-postbrev så kan du anpassa ditt nyhetsbrev efter dagsaktuella händelser. 

 • Regelbundna nyhetsbrev förstärker företagsprofilen

Genom att skicka nyhetsbreven regelbundet så påminner du dina kunder om ditt företag och vilka produkter och tjänster som du kan erbjuda.

 • Gratis marknadsföring

Om du har ett bra och intressant nyhetsbrev så kan prenumeranterna hjälpa dig att marknadsföra ditt företag och dina produkter helt gratis. 

 • Att skicka nyhetsbrev via e-post är billigt

Att skicka nyhetsbrev via e-post är ett billigt sätt att kommunicera med sina kunder. 

Vad innebär Google Ads?

17 Aug 2021

En stor del av att marknadsföra sig handlar om att synas. Det kan göras på olika sätt. Ett sätt är att använda dig av det som heter Google Ads. Det är då en form av köpta annonser kan man säga som gör att du syns högt upp på Google. Det kan du även göra genom att använda dig av SEO. Google Ads är lite av en genväg kan man säga. Annonserna finns sedan högst upp eller längst ner på Google. Det som skiljer Google annonserna från det organiska sökresultatet är att du kan betala för att synas högst upp och du betalar endast när någon faktiskt klickar på din annons. Google Ads erbjuder annonsering i en rad olika forum och inte bara Google sök. I Google Ads kan du annonsera på YouTube, i Gmail samt på andra ställen med.

Är du i behov av att öka antalet besökare till din webbplats, öka din försäljning eller vill att dina kunder kommer tillbaka så är Google Ads ett bra sätt att göra det på. Men det gäller att göra det på rätt sätt samt att kostnaden för det kan variera på grund av olika faktorer. 

Det kan vara idé att vända dig till en webbyår för att få hjälp med både Google Ads och SEO. 

Gör du de här 10 onödiga misstagen i dina mejl?

2 Jun 2021

Du kanske skickar en massa mail och nyhetsbrev, men får inte den respons du förväntat dig? Det kan bero på att du gör vissa misstag. Vi listar tio vanliga misstag många gör, så se till att låta bli att göra dem!

Första misstaget är att bara maila då du ska sälja något. Visst vill du sälja, men, du bör även bjuda på olika saker som till exempel, tips, nyheter, idéer och så vidare. Annars kommer mottagarna att tröttna och kanske blockar dina mail.

Misstag två är att du mailar bra idéer, men har aldrig bra erbjudanden. 

Tredje misstaget är att inte splittesta ämnesrader. Även om du tror du vet vad kunderna gillar, så kan du ha fel. Det är bra att splittesta dina ämnesrader. Och det gör du genom att skriva två olika ämnesrader och testa vilken som funkar bäst.

Fjärde misstaget, du skriver opersonligt, som ett företag. Må vara att du har ett företag, men du bör utforma mailen på ett mer personligt sätt. 

Misstag nummer fem, du pratar bara om dig själv. Det är de flesta inte intresserade av. Det är bättre du skriver om ditt företag eller om dina produkter.

Sjätte misstaget är att du har grymt trista ämnesrader. Som "xxx nyhetsbrev #25. Det är bättre att ha en ämnesrad om vad mailet handlar om. 

Misstag sju är att du antingen skickar mail alldeles för sällan, eller alldeles för ofta! 

Åttonde misstaget, du sättere inte  tydliga mål för mejlet. 

Misstag nummer nio, du skriver alldeles för lång första mening. Du bör ha en kort mening det allra första och det ska vara lättläst. Samt den ska få personen att vilja läsa vidare. 

Tionde och sista misstaget är att du aldrig har punklistor, utan bara lång brödtext. Folk tröttnar snabbt på att läsa mejl. Och de flesta skummar bara igenom mejlet. Därför är det viktigt att du gör det så enkelt som möjligt för läsaren. En punktlista är lätt att läsa.

Olika sätt att marknadsföra ditt företag på, helt gratis

2 Mar 2021

Om du har ett ganska litet företag så har du säkert en begränsad marknadsföringsbudget. Dock finns det sätt att ta till som är helt gratis, eller i alla fall näst intill gratis. Tänkte att jag idag ska ge dig ett par handfasta tips på hur du på bra sätt kan marknadsföra dig både online och offline utan att det kostar särskilt mycket pengar. Det som krävs är att du investerar tid.

Marknadsföring online

Nätet är full av möjligheter att göra bra marknadsföring på. Ett sätt är att du försöker hitta bra samarbeten med andra företag där ni har samma kundgrupp och kompletterar varandrar utan att konkurrera. Tipsa sedan kunderna om varandra eller kom överens om en kickback till de som refererar kunder till dig.

Se till att använda Facebook på alla sätt som är möjliga. Ett bra sätt är att du ser till att bli fan av olika Facebook-sidor och presentera ditt företag för de andra fansen. Sen även ha en egen sida. Även andra sociala medier är bra att ha konto på. Se även till att kommentera artiklar och bloggar på nätet, men gör det utan att spamma. 

Andra sätt att synas på är att anordna tävlingar som du hittat sponsorer till så de kan betala priserna. Eller satsa helhjärtat på SEO, alltså sökmotoroptimering genom att skaffa länkar till din hemsida.

Sen, som vi varit inne på innan och som mycket av vår sida handlar om, satsa på e-postmarknadsföring och nyhetsbrev. Det eftersom att det är en mycket kostnadseffektiv marknadsföring där det också är lätt att mäta resultat. Lägg till din hemsideadress i din e-postsignatur så den tydligt syns.

Tips på marknadsföring offline

Skicka reklamutskick där du låter dina kollegor betalar kostnaden. Ta fram ett reklamblad och ring runt till andra företag på din ort och fråga om de vill vara med på utskicket. Du sköter det hela och kan därför med gott samvete lägga till din annons på utskicket helt utan kostnad.

Ett annat sätt är att gå med i ett eller flera affärsnätverk. Sen kolla om det finns  frukostmöte på din ort, för företagare, det är ganska vanligt att det finns det. 

Använd dig av fysiska visitkort. Det kostar ju att trycka upp dem, men det kan vara en lönsam investering att göra. Dela ut dem till allt och alla!

Kontakta nuvarande kunder, be om referenser och nämn att de gärna får rekommendera ditt företag.

Ställ upp som talare på ett företagsevent eller någon annan tillställning där dina potentiella kunder befinner sig.

Så skriver du ett bra nyhetsbrev

22 Jan 2021

Nyhetsbrev, det är något som ofta dyker upp i din inkorg. Men hur många av dem läser du? Många hamnar direkt i papperskorgen eller så landar de i spam, då den som skickat det inte gjort på rätt sätt. Att skriva ett bra nyhetsbrev är inte alltid så enkelt, men det finns lite knep.

Ett nyhetsbrev via e-post är fortfarande just e-post och e-post är inte särskilt väl lämpat för långa avhandlingar. Du bör därmed hålla dem ganska korta. Mycket information som tar kort tid att läsa helt enkelt. Du kan länka till längre artiklar på din hemsida, istället för att skriva hela artikeln redan i mailet. Då kan mottagaren själv välja. 

Du bör även satsa på att skriva riktiga artiklar och inte satsa på så kallade klickjagare. De flesta kommer ändå inte att klicka sig vidare. Du bör då ha bra sammanfattningar av dina artiklar.


Ett nyhetsbrev via e-post är som sagt ett e-postmeddelande, så håll språket på en relativ låg nivå, tänk tredje-klassare. Det ger bäst svar på email samt bra utgångspunkt också när du skriver ditt nyhetsbrev.

Rubriken och underrubrikerna är det viktigaste innehållet

Ett riktigt bra nyhetsbrev har så välskrivna rubriker och underrubriker att det inte behövs någon brödtext under dem. De ska på egen hand kunna förmedla innehållet. Det är inte alltid lätt att få till men försök att ha det som mål då du sätter dina rubriker. 


För att få din mottagare att över huvud taget öppna mailet är förstås ämnesraden och förhandsvisningstexten oerhört viktig. Här gäller samma sak som för rubrikerna, fast ännu mer koncentrerat. Undvik "nyhetsbrev vecka 25" för det säger inget till mottagaren. 

Ditt nyhetsbrev är en relationskanal och ska därför gå till dem som du vill ha en relation med och som vill ha en relation med dig, och helst inte till några andra. Allra bäst engagemang får du såklart om brevet bara går till dem som faktiskt vill läsa det.

På samma spår att endast skicka nyhetsbrevet till dem som vill läsa det bör du regelbundet rensa bort de prenumeranter som väldigt sällan öppnar dina mail.

Det har nästan blivit någon slags praxis att e-postutskick skickas ifrån en ”no-replay@-adress”. Men det är bättre låta bli det och faktiskt ge dina prenumeranter chans att kunna svara dig om de vill.